Arıtma Tesisi

            Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme ile su tüketiminin artışının yanı sıra kaynak ve yer altı su rezervlerinin azalması, içme suyunun yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaya başlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Yüzeysel su kaynaklarının kullanımı ise içme suyu arıtma tesislerinin yapımını gündeme getirmiştir. İhtiyaçların karşılanması için mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekir. Çoğunlukla büyük yatırım gerektiren su yapılarının projelendirmelerinde ekonomik imkanların ve bu yapıların gerçekleştirilmesiyle doğacak ekonomik sonuçların mutlaka göz önünde bulundurulması ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi zorunludur.

En ucuz sistemi değil, atık suyunuza en uygun arıtma sistemini en uygun fiyata tasarlayan DERGRUP A.Ş. istenmeyen atık suların uzaklaştırılması noktasında, istenilen su kalitesinin elde edilmesinde proje, dizayn, keşif, uygulama, sonuç ve sürdürülebilir kalite odaklı çözüm ilkesine göre çalışmaktadır.

Ön keşif, atık su numunesi veya analiz sonucu olmadan kesinlikle proje tasarım dosyası hazırlamayan firmamız, her zaman kaliteli ve kesin çözümlerin sunulması noktasında sektöre daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir.

DERGRUP A.Ş. bünyesinde çalışan konusunda uzman mühendislerimiz sizlerden gelen analiz raporu veya atık su numuneleri üzerinde yaptıkları araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları neticesinde size en uygun arıtma ünitesini tasarlayarak size proje dosyası halinde sunmaktadır.